Wat komt er kijken bij een problematische fundering?

Wat komt er kijken bij een problematische fundering?

Zijn u onlangs scheuren in de muren of gevel van uw woning opgevallen? Dan is het aannemelijk dat uw woning te maken heeft met een problematische fundering. Problemen met de fundering, of de grond waar die op gebouwd is, zorgen ervoor dat de fundering niet langer de ondersteuning en stabiliteit kan bieden waar de woning op gebouwd is.

De fundering kan het hierdoor na verloop van tijd begeven. Dit ziet u vervolgens terug aan bijvoorbeeld de scheuren in de muren of merkbaar scheve vloeren. Maar hoe kan een problematische fundering ontstaan? En wat kunt u eraan doen? In dit artikel leest u er alles over.

Hoe funderingsproblemen ontstaan

Wanneer een woning te maken heeft met funderingsproblemen is dit vaak aan één oorzaak terug te koppelen. In Nederland zijn er 5 oorzaken die het meeste voorkomen. We lopen ze kort even langs:

  • Externe factoren, zoals zware bouwactiviteiten en hevig verkeer, zorgen voor trillingen in de grond die de draagkrachtige eigenschap aantast. Hierdoor krijgt de fundering niet meer de ondersteuning die nodig is voor stabiliteit.
  • Vochtverlies, bijvoorbeeld door een droge periode of door onttrekking van bomen rondom de woning, zorgt ervoor dat de grond waarop de fundering gebouwd is aangetast wordt. Op den duur kan dit tot funderingsproblemen leiden.
  • Bodemgesteldheid, bijvoorbeeld bij inklinking van klei- of veengrond, tast de grond waarop de fundering ‘rust’ aan. Na verloop van tijd kan de fundering het hierdoor begeven.
  • Verschillende funderingstypen, zoals wel eens gebeurd bij het bouwen van een nieuwe aan- of uitbouw, hebben een verschillende draagkracht. Dit verschil levert op den duur een probleem op.
  • Geconcentreerde belasting, door bijvoorbeeld een constructieve fout, zorgt ervoor dat één deel van het gebouw (en daarmee de fundering) te zwaar belast wordt. Na verloop van tijd kan de fundering het dan begeven.

Snel handelen bij een problematische fundering

Indien uw woning kampt met funderingsproblemen is het raadzaam om zo snel mogelijk te handelen en een funderingsexpert in te schakelen. Doet u dit niet, dan kan het zo zijn dat de fundering enkel verslechterd, waardoor het kostenplatje heel snel erg groot kan worden. De kosten funderingsherstel variëren heel erg: het hangt af van het aantal palen dat gebruikt moet worden en hoe diep deze palen in de grond aangebracht moeten worden.

Een funderingsexpert zal beginnen met een funderingsonderzoek om diverse informatie over de woning en de fundering te vergaren. Ook zal hier uitkomen wat de precieze oorzaak van de problemen is. Al deze informatie samen bepaalt hoeveel palen er nodig zijn om de fundering te herstellen, en bepaalt daarmee dus ook de kosten voor het funderingsherstel.

Reageren is niet mogelijk.