Wat is utiliteitsbouw?

Wat is utiliteitsbouw?

Je hoort de term utiliteitsbouw regelmatig voorbij komen, helemaal in de bouwwereld. Toch is er een grote groep mensen die niet precies weet wat dit dan precies is. Utiliteit is een afgeleide van het Engelse utility. Dat betekent zoiets als nut. Dat houdt dus in dat utiliteitsgebouwen, bouwprojecten zijn met een bepaald nut. Vaak worden utiliteitsgebouwen door verschillende mensen gebruikt. Dat verklaart ook meteen het feit dat utiliteitsbouw vaak grootschalige bouw is. Voor bedrijven is utiliteit een synoniem voor werk over een langere periode. En dat is goed voor de continuïteit van een onderneming.

Van gemeentehuis tot aan zorginstelling en ziekenhuis

Als we voorbeelden moeten noemen van iets wat nou echt onder deze term valt, dan kun je denken aan een kantoor of aan een gebouw dat door de overheid gebruikt wordt. Ook een gemeentehuis kun je utiliteitsbouw noemen en in dit rijtje mogen zorginstellingen en ziekenhuizen evenmin ontbreken. Daarmee kun je ook meteen de conclusie trekken dat dit type bouw iets heel anders is dan bouwen met een woonbestemming. Je kunt utiliteitsgebouwen onder te verdelen in gebouwen om in te werken zoals fabrieken en kantoren. Daarnaast zijn het panden voor commerciële dienstverlening zoals winkels en garages en verzorgingsinstellingen. Ook recreatievoorzieningen en bioscopen horen tot utiliteitsbouw. Ook nutsgebouwen horen bij deze grote familie.

De werkzaamheden verdienen steeds de beste afstemming

Typisch kenmerk van dit type bouw is de grootschaligheid. Bij een dergelijk groot project zijn dan ook vaak diverse ondernemers betrokken. Dat betekent meteen dat utiliteitsbouw organisatorisch vaak complex is en dat een heldere communicatie erg belangrijk is. Het is bij de bouw van het grootste belang dat de werkzaamheden goed op elkaar afgestemd zijn. De werkzaamheden moeten soepel blijven verlopen en gestroomlijnd plaatsvinden. Niet dat een bepaalde partij moet wachten of dat er dubbel werk uitgevoerd wordt. Weet je wat trouwens een echt utiliteitsbouw gerelateerd beroep is? Dat is dikwandig cv-monteur.

Eerst woningbouw, dan de focus op utiliteitsbouw

Vaak zie je dat bouwbedrijven eerst inschrijven op woningbouwprojecten. Wordt het in die hoek wat minder dan richt men zich op de utiliteitsbouw. In beginsel is utiliteitsbouw iets waarmee de grotere bouwbedrijven aan de slag gaan. Soms echter krijgen ook kleinere ondernemingen de kans. Utiliteit staat in dat geval voor nog een nut; het nut dat zo de mensen van die onderneming aan het werk blijven. Want werken binnen een utiliteitsproject betekent dat je vaak verzekerd bent van een langdurige periode van werk voor je medewerkers. En dat is nou precies wat bedrijven, groot en klein, in moeilijkere periodes zoeken. Want alleen zo kan de continuïteit van een onderneming gewaarborgd worden.

Zo houden bedrijven hun medewerkers aan de slag

In de huidige economische situatie is dit type bouw erg populair. Bedrijven zijn zo zeker van werk en de personeelsleden van hun baan. Daarom ook is de concurrentie vaak enorm als ingeschreven wordt voor een utiliteitsproject. Iedereen vecht immers voor het voortbestaan. Daarom ook lijkt het wel alsof steeds scherper ingeschreven wordt voor dergelijke projecten. Werk bieden is dan kennelijk belangrijker dan de winstmarges en daar is ook zeker wat voor te zeggen.

Reageren is niet mogelijk.