Asbestanalyse huis laten maken

Asbestanalyse huis laten maken

Wanneer je een woning van voor 1994 hebt, of wilt kopen dan is er een reële kans aanwezig dat er in de woning asbest is verwerkt. Voordat je gaat verbouwen of slopen is het daarom verplicht om een asbest inventarisatie uit te laten voeren, een asbestinventarisatie is een analyse of er asbest in de woning aanwezig is en wat de toepassingen zijn.

Ook als je een woning wilt kopen kan het slim zijn om een asbestinventarisatie van de woning te hebben, dit is niet verplicht maar hiermee kan wel inzichtelijk gemaakt worden of de aspirant kopers op termijn voor hoge kosten komen te staan. Asbest is vaak niet te herkennen alleen een analyse door microscopisch onderzoek kan uitsluitsel geven of een materiaal wel of geen asbest bevat.

Asbest analyse door gecertificeerd bedrijf

Een asbestinventarisatie mag alleen door een gecertificeerd bedrijf uitgevoerd worden , zij zijn opgeleid om te kunnen bepalen welke vorm van asbest inventarisatie uitgevoerd dient te worden, dit is weer afhankelijk van de toepassingen van het asbest.
Tijdens het asbestonderzoek worden alle materialen waarvan het vermoeden bestaat dat deze asbest bevatten onderzocht, zo nodig door het nemen van monsters. Na analyse is duidelijk wat de toepassing is en hoe dit het beste verwijderd kan worden.

Er is hecht gebonden asbest en niet hecht gebonden asbest.
Bij hecht gebonden asbest zitten de vezels vast in een ander materiaal zoals bijvoorbeeld de bekende asbest-cement-gebonden golfplaten, de kans dat asbest vrijkomt wanneer het materiaal in goede staat verkeerd en niet wordt bewerkt is zeer klein.

Bij niet-hecht gebonden asbest zitten de asbest vezels niet vast in een ander materiaal waardoor de asbest vezels makkelijk vrij kunnen komen. Het mag duidelijk zijn dat deze vorm van asbest de nodige gezondheidsrisico’s met zich mee brengt. Bijvoorbeeld spuitasbest is niet-hecht gebonden.
Niet hecht gebonden asbest moet altijd verwijderd worden.

Aanvraag van omgevingsvergunning

Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning is de asbestinventarisatie verplicht, het niet hebben van het inventarisatierapport levert onnodige vertraging op. Ook om je asbest bij de gemeente te kunnen deponeren is een officieel inventarisatierapport nodig.
Veel voorkomende asbesttoepassingen in woningen zijn: rookkanalen; rioleringsbuizen; asbesthoudend stucwerk; aftimmeringen; opstelplaats van cv-ketels en kachels; daken van schuurtjes, dakleien etc. Soms mag je na toestemming van de gemeente asbest zelf verwijderen, bijvoorbeeld wanneer je golfplaten en of vloerbedekking zonder te breken of beschadigen kan verwijderen. Het aantal toepassingen van asbest is legio en een asbest analyse van een huis is dan ook de enige juiste beslissing om de gezondheidsveiligheid te garanderen.

Zelf een monsteranalyse voor Asbest uitvoeren

Mocht je zelf een monster willen afnemen om te analyseren of er asbest in een woning zit. Dan is het mogelijk om online asbestanalyse pakket te bestellen. Hierbij neem je zelf een monster af waarbij je binnen 1 werkdag weet of er asbest is aangetroffen. Voor het verwijderen van het asbest is het uiteraard altijd aangeraden om dit door een gecertificeerd bedrijf te laten doen. Maar voor normale woningen is het altijd handig en snel om dit zelf van te voren in kaart te brengen met behulp van een asbestanalyse pakket.

Bron: Asbestanalyse.com

Reageren is niet mogelijk.